Daar zitten ze dan, 8 mannen. Mannen zoals jij en ik. Vreemden van elkaar, onwennig. Ervaring met opstellingen: niets.

Alleen al voor de moed om zo’n stap te nemen heb ik veel respect. Ikzelf had ooit een diepe crisis en een begeleidende echtgenote nodig om me met opstellingen in te laten.

Acht mannen, die tijdens de eerste check-in allemaal aangeven “niet goed bij hun gevoel te komen”, maar die desalniettemin haarfijn kunnen omschrijven wat hun dwars zit. Soms pijnlijk scherp.

Mannen die delen

Mannen die opeens ervaren dat delen, in de beslotenheid van een groep, ongelooflijk oplucht. Die merken dat ze behoefte hebben aan onderzoek, naar zichzelf, hun relaties, hun werk. En na de eerste of tweede sessies uitkijken naar hun gezamenlijke avond, iedere twee weken.  Of opeens elders de diepgang in gesprekken missen. Die onverwacht komen met grote en kleine issues, inzichten, herkenning. Zonder terughoudendheid, zonder oordeel.

Mannen die ervaren

Mannen die antwoord vinden op vragen die hen al lang, decennia soms, parten spelen. Die onder elkaar hun familieaangelegenheden zonder terughoudendheid aan de oppervlakte laten komen. Niet in een gesprek, maar zichtbaar, tastbaar bijna. En die de mogelijkheid ervaren de situatie te bekijken, te ervaren. Als lag het vraagstuk in de palm van hun hand.

Mannen die allemaal, niemand uitgezonderd, het representeren haarfijn aanvoelen. Die blijven wie ze zijn, en daarmee waardevol voor anderen die met een vragen worstelen. Mannen die in het begin misschien aarzelen, maar met die aarzeling precies laten zien waar het om draait. Het blijft mij opvallen dat hoe minder de ervaring is met opstellingen, hoe zuiverder vaak de representatie.

Mannen die zichzelf niet langer ontwijken

Mannen die aan het einde van 4 blokken wezenlijk veranderd zijn en ervaren hebben wat ze zelf in huis hebben. Die horen hoe hun karakters op waarde worden geschat. Waarbij onzekerheid plaats heeft gemaakt voor ontspanning, rust en, boven alles, voor moed om verder te groeien, verder te onderzoeken. Mannen die niet langer zichzelf ontwijken.

Het is de groep die dat doet. Het zijn de mannen zelf die het doen. Ik vind het een genoegen daar onderdeel van te mogen zijn.

Mannen, zoals jij en ik.

Geïnteresseerd? Kijk bij mijn Workshops voor meer informatie. De volgende groep start in maart 2019