Met de komst van het internet is informatie razendsnel te verspreiden, op te halen, te delen. Communicatie wordt steeds belangrijker, sneller, indringender. Niet alleen vertikaal, in bedrijven, onze maatschappij, maar ook horizontaal, van mens tot mens. Het houdt velen van ons ongelooflijk bezig, en terecht! Communicatie is een vak, not to be taken lightly!

Maar hoe zit het met de communicatie naar onszelf? Hoe laat je je innerlijke communicatie eigenlijk verlopen? Ook zo doordacht als je je social media voorbereidt? Juiste timing, juiste kopjes, juiste plaatjes?

Of is het hier veel van hetzelfde? Jezelf blijven bestoken met dezelfde boodschap? Malen, piekeren, overtuigen, twijfelen, terugkeren, uitstellen …..

Tafelopstelling

Pak het eens anders aan! Maak je eigen innelijke beeld rond de vraag die je bezighoudt eens zichtbaar. Doe een tafelopstelling! Of beter nog, laat je daarbij helpen.

Beeld je vraag eens uit, met wat er voorhanden is. Je project, investering, je nieuwe strategie, of aanpassing van klantengroep, en alle belangrijke facetten die erbij horen. Maak het zichtbaar!

Haal uit jezelf op wat je diep van binnen weet, maar wat binnen je eigen communicatie in je hoofd blijft ronddraaien.

Kijk naar het beeld, en trek je een beetje terug. Sla het op, maak een fototje. Geef het wat tijd laat het bezinken, neem geen beslissing maar neem juist wat afstand. Sluit je ogen af en toe en haal het beeld eens op. Als door je oogharen.

Wanneer? Bv voordat je in gesprek gaat over jou vraag of dilemma. Je zult verrast zijn over het effect!
Bel me voor een afspraak wanneer je hierover meer wilt weten of stuur me een bericht.