Alles in het werk!

Je stelt alles in het werk, al je ervaring en kennis. En toch zijn er soms situaties in je werkomgeving waar je de vingers niet achter krijgt. Wanneer verandering of verbetering uitblijft, of waar problemen zich steeds weer opnieuw aandienen.

Voorbeelden? Constante overbelasting, hoeveel je ook probeert te minderen; het beeld dat iedereen prioriteiten anders blijft interpreteren; spanning tussen oude garde en nieuwkomers, ook na talloze pogingen tot teambuilding; eindeloze weerstand op een ge-wel-dig idee voor verandering.

Herkenbaar? Vast, want tegen deze verschijnselen lopen we allemaal wel eens aan. Geeft niets, zolang het maar niet te lang duurt. Want hoe langer het duurt, hoe harder we de uitdaging weg willen werken, hoe groter de kans er is dat een oplossing uit zicht blijft.

Dit soort weerbarstigheid heeft namelijk vaak een systemische achtergrond. En dat is niets geheimzinnigs. Het betreft, vaak onbewuste, reacties of patronen vanuit zogenaamde systemen. Systemen zijn begrensde sociale structuren. Een gezin is een systeem, een familie ook. Een team, afdeling, organisatie, vereniging, allemaal systemen. Net als onze maatschappij, een geloof of natie. Systemen hebben een heel eigen dynamiek, beïnvloeden elkaar en beïnvloeden ons. We maken er onderdeel van uit.

Problemen, weerbarstige uitdagingen, zijn vaak “slechts” een reactie van het systeem op wat er ooit is gebeurd of wat er staat te gebeuren. Zodra je hier zicht op krijgt, en de onderliggende dynamiek begrijpt, dient zich heel nieuw handelingsperspectief aan. Om er mee om te gaan, om het te verbeteren.

Kennismaking met het systemische gedachtengoed en het gebruik van organisatieopstellingen is een interessante optie als je de dynamiek binnen je team, organisatie of samenwerkingsverband beter wilt gaan begrijpen.

Wil je hierover meer weten? Bel me of stuur me een bericht.